Engleza juridica – expresii (1)

O serie de expresii in engleza, pe care le-am invatat pentru examenul la engleza juridica.

 

Contract – Agreement

Este incheiat de si intre – is entered into by and between

Persoana fizica – individual

Unde – Whereas

In baza prevederilor prezentului contract, partile sunt de acord ca  – In consideration of and in relience upon the convenant herein contained, and for other good valuable consideration, the receipt and sufficeny of which are hereby acknowledged, the parties agree as follows.

Semnare – conclusion

Data scadentei – due date

Comision – fee

Cheltuieli – costs

Alte taxe – sundries

Suportate de – in curred by

Vor fi platite de cumpartor – Shall be at buyer’s expense

Respectarea stricta a termenelor – Time shall be of the essence

Rata – installement

Reziliere – Repudiation / Cancellation

A cere – to requiere

A cere daune – to claim damages

Incalcare a contractului – Violation / breach of contract

Nerespectarea clauzelor contractuale duce la anulare – failure by any parties to observe the provisions of the contract shall lead to the cancellation of the contract

Nelivrarea la timp este considerata anulare…- failure by the seller to delive on time shall be deemed as a breach.

Se obliga – binds to / bound to / undertakes to

Sa cumpere – to aquiere

Bunuri – goods / merchandise

Prevazut – stipulated / indicated / mentioned

Anexa – apendics

Pret – price

Termeni – terms

A conveni – to agree upon

A respecta – to observe / to comply with

A furniza – to supply

In conformitate – in conformity

Clauze – provisions

Declaratie – statement

Atasat – attached

Incapacitate de plata – if buyer defaults

Are dreptul – is entitled to

A acuza – to charge

A percepe – to levy (taxes)

Penalizare – default interest

Dobanda – interest

In valoare de – in the amount of

Pretul nu include TVA – the price is without VAT

Nu a convenit diferit – unless otherwise agreed

Sediu principal – principal place of business

Sediu – office

Prezentul contract va intra in vigoare de la data semnarii si va fi valabil  pe o perioada de  – This contract shall be in effect from its date and for a performance period of

Sediu social – business

Judet- County

Avand obiect principal de activitate – is in the business of

Garant – Guarantor

Cu sediul in – headquarters

Cod fiscal – tax identification number

Prin reprezentant legal – through its duly authorized representative

In baza procurii – dully authorization

Registrul Comertului – Trade Register

Persoana juridica – legal entity / legal person / juristic person

Inregistrata in coformitate cu legile – registred under the laws

Eliberat de – issued by

Preturile vor fi considerate – prices shall be taken

Preturile nu includ rata taxei pe valoare adaugata curenta – Prices shall not include the prevailing statutory value added tax

Vor fi suportate – Shall be borne

Intarzie la plata – falls into arrears with payment

Plati esalonate – deferred payments

Cerere reconventionala – Counterclaims

Obligatoriu – mandatory

Factura – invoice

Transport- freight

materie prima – raw material

Sa compenseze – set off

Evaluare facuta de o terta parte – third party valuation

Vor fi scutite de – shall be exempted

Disponibilitate de livrare – readiness for dispatch

Obligatii – liabilities

Datorii – debts

Suportat – incurred

Sume restante – outstanding amounts

Sume – monies

A suspenda – to hold back

Taxe de import – import duties

Defalcat pe sortimente de produse – broken down into various product ranges

Plata in avansa (cu garantii) – advance payment

Plata in avans (fara garantii) – down paymenet

Taxe vamale – customs duties

Virmanet – bank transfer

Curg de drept – are rightful

A depasi – exceed

A curge – to run

La livrare – upon delivery

Aviz – permit

Greva – strike

Circumstante neprevazute – unforseeable circumstances

Lot de marfa – batch

Cu acordul scris al ambelor parti contractante – with the written consent of both contractcting parties

Timbrate – stamped

Exonera – to relive

A opri livrarea – to detain delivery

Cerere de deschidere a procedurii de insolventa – a petition to open insolvency proceedings

La alegerea vanzatorului – Seller’s sale discretion

In mod culpabil de alte obligatii contractuale – cupably infringes upon other duties contractual.

Dreptul Subiectiv Civil – Clasificare si Explicatii

Dreptul subiectiv civil

Acest material este facut dupa cursul de Drept Civil al domnului profesor Gabriel Boroi. Nu am mai folosit si alta sursa, deci daca ati citit cursul domnului Boroi s-ar putea sa gasiti acest material plictisitor si in fapt o pierdere de vreme. Ce-am facut eu? Doar o sintetizare a acestei lectii si pe alocuri un limbaj mai accesibil si cateva explicatii in plus pentru o intelegere mai buna. Spor la citit.

 

 

Definitie:Dreptul subiectiv civil este posibilitatea subiectului activ, in limitele normelor juridice civile, de a avea o anumita conduita, de a pretinde subiectului pasiv o conduita corespunzatoare, iar in caz de  nevoie de a solicita concursul fortei de constrange a statului. Astfel, dreptul subiectiv presupune 3 componente :

 • posiblitatea subiectului activ de a avea el insusi o anumita conduita
 • posibilitatea subiectului activ de pretinde subiectului pasiv o anumita conduita
 • posibilitatea subiectului activ de a recurge la constrangerea statului daca dreptul e incalcat.

Clasificarea drepturilor subiective civile.

1.Drepturi subiective civile absolute si drepturi subiective civile relative.

1.1Dreptul subiectiv civil absolut. Titularul acestui drept poate avea o anumita conduita, fara a avea nevoie de concursul altei persoane pentru a si-l exercita. Trebuie sa tineti minte aici ca dreptul subiectiv civil absolut este acel drept pe care un subiect si-l poate materializa fara a fi nevoie de vreo alta persoana. Sunt incluse aici drepturi reale si drepturi nepatrimoniale. Caracterele dreptul absolut sunt :

 • doar titularul este derminat, din moment ce este un drept ce nu necesita concursul altei persoane este evident ca doar titularul dreptului este determinat, subiectul pasiv fiind toata lumea, deci un drept opozabil tuturor.
 • acestui drept ii corespunde obligatia generala si negativa de a nu ii se aduce atingere cu absolut nimic.

1.2Dreptul subiectiv civil relativ. Este acel drept in temeiul caruia titularul poate sa pretinda subiectului pasiv o anumita conduita, fara de care dreptul nu se poate realiza. Deci, fata de dreptul subiectiv civil absolut, unde nu mai exista un subiect pasiv cunoscut, aici trebuie sa existe un subiect pasiv determinat ca acest drept sa se poata realiza. Sunt incluse in aceasta categorie toate drepturile de creanta. Caractrele dreptului relativ :

 • si subiectul pasiv si cel activ sunt determinati
 • exista o obligatie corelativa (totdeauna unde exista un drept, exista si o obligatie corelativa)
 • iar aceasta obligatie corelativa este opozabila doar subiectului pasiv, si nu restul persoanelor cum era in cazul dreptului absolut, obligatia trebuie respectata doar de subiectul pasiv.

2.Drepturi subiective civile nepatrimoniale si drepturi subiective civile patrimoniale (sau drepturi reale si drepturi de creanta)

2.1Dreptul nepatrimonial. Este acel drept subiectiv al carui continu tnu poate fi exprimat in bani. Astfel, doctrina imparte acest drept nepatrimonial in trei categorii si anume :

 • drepturi care privesc existenta si integritatea fizica sau morala a persoanei (se gasesc in aceasta categorie drepturl la viata, dreptul la sanatate, dreptul la integritate fizica, dreptul la onoare etc – nu poti sa exprimi in bani aceste drepturi)
 • drepturi care privesc identificarea persoanei (dreptul la nume, dreptul la domiciliu, dreptul la resedinta, dreptul la stare civila (doar in cazul persoanelor fizice), dreptul la nationalitate etc)
 • drepturi decurgand din creatia intelectuala (mare atentie aici, mai ales in cazul spetelor, pentru ca sunt drepturi nepatrimoniale cele care decurg din creatia intelectuala in masura in care nu sunt patrimoniale)

2.2Dreptul patrimonial. Este acel drept subiectiv al carui continut poate fi evaluat in bani, spre deosebire de dreptul nepatrimonial. Avem doua categorii de astfel de drepturi si anume :

 • dreptul real – titularul isi poate exercita prerogativele asupra unui lucru in mod direct si nemijlocit, fara concursul altei persoane.
 • dreptul de creanta – acel drept subiectiv patrimonial, in temeiul caruia subiectul activ numit creditor, poate sa pretinda subiectului pasiv numit debitor, sa dea, sa faca, sau sa nu faca ceva sub sanctiunea constrangerii de catre stat.

Pentru realizarea unui drept real in justitie actiunile sunt denumite actiuni reale, iar pentru realizarea in juststitie a unui drept de creanta sunt numite actiuni personale.

Deosebiri intre dreptul real si de dreptul de creanta :

 • la dreptul real subiectul pasiv este nedeterminat, pe cand la dreptul de creanta subiectul pasiv este determinat.
 • dreptului real ii corespunde obligatia generala si negativa de a nu i se aduce atingere cu nimic, pe cand la dreptul de creanta ii corespunde obligatia fie de a da, fie de a face, sau de a nu face ceva (in masura in care ar fi putut face daca nu s-ar fi obligat sa nu faca)
 • drepturile reale sunt limitate ca numar (le aveti explicate aici) pe cand drepturile de creanta sunt practic nelimitate (se nasc din contracte si fapte juridice de asta sunt nelimitate)

3.Drepturi subiective civile principale si drepturi subiective civile accesorii.

3.1Dreptul subiectiv civil principal are o existenta de sine statatoare si nu depinde de vreun alt drept.

Dreptul subiectiv civil accesoriu, nu are o existenta de sine statatoare si depinde de un drept principal. E importanta aceasta clasificare mai ales, tineti minte, ca, accesoriul urmeaza soarta principalului.

In categoria drepturilor de creanta accesorii includem :

 • dreptul creditorului de a pretinde de la debitor dobanda aferenta creantei principale
 • dreptul nascut din conventia accesorie numita clauza penala
 • dreptul subiectiv care izvoraste din fideisiune (cautiune)
 • dreptul de a pretinde arvuna

3.2Drepturile reale sunt urmatoarele :

 • dreptul de proprietate cu cele doua forme ale sale, publica (doar statul) si privata (persoanele fizice si / sau juridice, cat si statul)
  • drepturi reale principale – dezmembraminte ale dreptului de proprietate
   • dreptul de superficie – dreptul de a avea sau edifica o constructie pe terenul altuia, teren asupra caruia superficiarul dobandeste un drept de folosinta.
   • dreptul de uzufruct – uzufructul este dreptul de a folosi bunul altei persoane si de a culege fructele acestuia, intocmai ca proprietarul, insa cu indatorirea de a-i conserva substanta.
   • dreptul de uz – este o varietate a dreptului de uzufruct si in mare parte e asemenea dreptului de uzufruct insa cu diferenta este ca titularul dreptului de uz, culege fructele pentru el si familia sa.
   • dreptul de abitatie – dreptul unei persoane de a locui intr-o locuinta ce nu ii apartine
   • dreptul de servitute – sarcina care greveaza un imobil pentru uzul sau utilitatea imobilului unui alt proprietar.

 

3.3Drepturile reale accesorii :

 • dreptul de ipoteca – ipoteca este un drept real asupra bunurilor mobile sau imobile afectate executarii unei obligatii
 • dreptul de gaj – drept real nascut din contractul accesoriu prin care debitorul remite creditorului sau un lucru mobil pentru garantarea datoriei. In caz de neplata, creditorul gajist poate cere instantei aprobarea retentiei sau vanzarea lucrului mobil la licitatie cu drept de preferinta.
 • privilegiul – preferinta acordata de lege unui creditor in considerarea creantei sale.
 • dreptul de retentie – drept real de garantie imperfect, ce consta in posibilitatea detinatorului unui lucru mobil sau imobil sa il retina atat timp cat creditorul nu-l despagubeste pentru cheltuielile necesare si utile pe care le-a facut pentru acel bun, sau pentru prejudiciile pe care bunul le-a provocat.

4.Drepturi subiective civile pure si simple si drepturi subiective civile afectate de modalitati

4.1Dreptul subiectiv civil pur si simplu este acel drept care confera maxima certitudine titularului sau, pentru ca nici existenta si nici exercitatarea sa nu depind de vreo imprejurare. Astfel dreptul acesta poate fi exercitiat din momentul nasterii si in mod neconditionat.

4.2Dreptul subiectiv civil afectat de modalitati este acel drept ce nu confera maxima certitudine titularului sau, in sensul ca exercitarea lui depinde de o imprejurare viitoare, certa sau incerta.

Tipuri de modalitati.

 • termenul – dreptul subiectiv civil afectat de termen este cel mai apropiat, ca siguranta, de dreptul pur si simplu. Asta pentru ca termenul consta intr-un eveniment viitor insa sigur, neafectand dreptul subiectiv ci doar exercitiul acestuia.
 • conditie – dreptul subiectiv civil afectat de conditie este nesigur deoarece conditia este un eveniment viitor si nesigur ca realizare.