Idiotul – Dostoievski – despre pedeapsa cu moartea

Ei vezi? reluă prinţul cu înflăcărare. Dumneata ai observat lucrul acesta şi toată lumea e de aceeaşi părere; tocmai de aceea s-a şi inventat ghilotina. Dar, ştii, mie mi-a trecut atunci şi un alt gînd prin minte: nu cumva, dimpotrivă, e mai rău aşa? O să-ţi pară ciudat, de necrezut, poate, dar, cu puţină imaginaţie, te poate încerca şi o asemenea idee. Gîndeşte-te, de pildă, la cele ce se-ntîmplă în caz de tortură: durere, răni, chinuri trupeşti; toate astea îl distrag pe om de la suferinţa morală într-aşa fel, încît, pînă în clipa morţii, numai rănile îl chinuiesc. Dar principala, cea mai groaznică suferinţă nu ţi-o pot pricinui rănile, ci conştiinţa, certitudinea că peste un ceas, apoi peste zece minute, apoi peste o jumătate de minut, peste o clipă, sufletul ţi se va despărţi de trup, că n-ai să mai fii om şi că asta-i absolut sigur; important e că-i absolut sigur. În clipa cînd ţi-ai vîrît capul în scobitură, ţi l-ai aşezat pe butuc şi aştepţi să cadă tăişul, ba îi şi auzi hîrşîitul, uite sfertul, fragmentul acela de secundă este cel mai groaznic. Crede-mă, te rog, că nu-i deloc vreo fantezie de-a mea şi că mulţi susţin acelaşi lucru. Sînt atît de încredinţat că este aşa, că am să-ţi spun sincer părerea mea. Pedeapsa cu moartea pentru omor este o pedeapsă de o mie de ori mai grea decît însăşi crima de omor. Omorul pe baza unei sentinţe de condamnare la moarte este infinit mai groaznic decît omorul tîlhăresc. Omul pe care îl omoară hoţii noaptea în pădure sau altcum speră totuşi pînă-n ultima clipă că poate scăpa. Au fost cazuri cînd omul avea beregata tăiată şi tot încerca să fugă ori să implore îndurarea. Pe cînd aici, această ultimă speranţă, care face ca moartea să fie poate de zece ori mai uşor de suportat, îţi este dinainte luată şi fără nici un fel de îndoială, absolut sigur; te afli în faţa unei sentinţe şi toată grozăvia stă în faptul că este absolut sigur că nu vei putea s-o înlături şi să scapi; nu cred să existe un chin mai îngrozitor pe lume decît o asemenea certitudine. Pune un soldat înaintea unui tun într-o bătălie şi trage asupra lui, tot va mai nădăjdui încă: citeşte-i însă aceluiaşi soldat sentinţa prin care este condamnat absolut sigur la moarte şi-l vei vedea pierzîndu-şi minţile sau izbucnind în plîns. Cine a spus că firea omenească e în stare să suporte aşa ceva fără să înnebunească? Ce rost are o asemenea cruzime, oribilă, monstruoasă şi zadarnică? Poate să fi existat vreodată un om căruia, după ce i s-a citit sentinţa de condamnare la moarte şi a fost lăsat o vreme pradă spaimei, să i se spună pînă la urmă: „Du-te, ai fost iertat!” Ei bine, omul acela ar şti poate să ne povestească prin ce a trecut. Hristos însuşi a vorbit de acest înspăimântător supliciu. Nu, nu se cade ca omul să fie chinuit astfel!

Hotararile care implica informatii clasificate

Nu am mai scris demult aici, fiind ocupat cu examene sau alte lucrări de terminat.

S-a adus în discuție recent, o idee nebună cum ca judecători și procurorii semnează un soi de pact satanic prin care își vând conștiința care serviciul roman de informații. Facem o scurtă citare de pe luju.ro pentru a vedea despre ce este vorba.

procurorii si judecatorii sa intre sub controlul SRI, catre care li s-a trasat obligatia sa dea angajamente ca la fosta Securitate, sub spectrul sanctiunilor SRI, si sa intrumenteze dosare pe baza de documente secrete furnizate de SRI si alte institutii, fara ca acuzatii si avocatii lor sa afle de ele ori sa le poata studia.

Orice jurist sau persoană care are minime cunoștințe de drept penal și de procedură penală înțelege ca afirmația de mai sus este nu doar o inepție crasă cât și un fapt imposibil. Restul articolului nu e nimic decât un neadevăr din punct de vedere științific care poate fi combătut cu codul de procedură penală în față.

Art. 352 publicitatea ședinței

Art. 352 Publicitatea ședinței de judecată

(1) Ședința de judecată este publică, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Ședința desfășurată în camera de consiliu nu este publică.

(2) Nu pot asista la ședința de judecată minorii sub 18 ani, cu excepția situației în care aceștia au calitatea de părți sau martori, precum și persoanele înarmate, cu excepția personalului care asigură paza și ordinea.

(3) Dacă judecarea în ședință publică ar putea aduce atingere unor interese de stat, moralei, demnității sau vieții intime a unei persoane, intereselor minorilor sau ale justiției, instanța, la cererea procurorului, a părților ori din oficiu, poate declara ședință nepublică pentru tot cursul sau pentru o anumită parte a judecării cauzei.

(4) Instanța poate de asemenea să declare ședință nepublică la cererea unui martor, dacă prin audierea sa în ședință publică s-ar aduce atingere siguranței ori demnității sau vieții intime a acestuia sau a membrilor familiei sale, ori la cererea procurorului, a persoanei vătămate sau a părților, în cazul în care o audiere în public ar pune în pericol confidențialitatea unor informații.

(5) Declararea ședinței nepublice se face în ședință publică, după ascultarea părților prezente, a persoanei vătămate și a procurorului. Dispoziția instanței este executorie.

(6) În timpul cât ședința este nepublică, nu sunt admise în sala de ședință decât părțile, persoana vătămată, reprezentanții acestora, avocații și celelalte persoane a căror prezență este autorizată de instanță.

(7) Părțile, persoana vătămată, reprezentanții acestora, avocații și experții desemnați în cauză au dreptul de a lua cunoștință de actele și conținutul dosarului.

(8) Președintele completului are îndatorirea de a aduce la cunoștința persoanelor ce participă la judecata desfășurată în ședință nepublică obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor obținute pe parcursul procesului.

(9) Pe durata judecății, instanța poate interzice publicarea și difuzarea, prin mijloace scrise sau audiovizuale, de texte, desene, fotografii sau imagini de natură a dezvălui identitatea persoanei vătămate, a părții civile, a părții responsabile civilmente sau a martorilor, în condițiile prevăzute la alin. (3) sau (4).

(10) Informațiile de interes public din dosar se comunică în condițiile legii.

(11) În cazul în care informațiile clasificate sunt esențiale pentru soluționarea cauzei, instanța solicită, de urgență, după caz, declasificarea totală, declasificarea parțială sau trecerea într-un alt grad de clasificare ori permiterea accesului la cele clasificate de către apărătorul inculpatului.

(12) Dacă autoritatea emitentă nu permite apărătorului inculpatului accesul la informațiile clasificate, acestea nu pot servi la pronunțarea unei soluții de condamnare, de renunțare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei în cauză.

Se elimină posibilitatea ca un judecător să pronunțe o hotărâre folosindu-se de informații clasificate. În caz de declasificare atunci va avea acces la dosar și avocatul inculpatului.

Cât privește ideea că judecătorii ar putea încălca această regulă trebuie reamintit ca legislația noastră prevede cai de atac precum apelul, recursul, contestația în anulare sau revizuirea. Actul de justiție pus sub îndoială poate fi verificat de instanță superioară competență.

Nu vă mai lăsați manipulați de televiziuni îmbâcsite de jurnaliști ce se pretind profesioniști ai dreptului. Verificati singuri fiecare informație pe care o auziți, treceti-o prin propriul filtru.

 

Concurs organizat de castigaprocese.ro

Vă invităm la concurs!Pentru că noi credem că e important să vorbim despre comunicarea judiciară.

Organizatori: http://www.CastigaProcese.ro, https://www.facebook.com/groups/dreptpractic/, http://www.CasaNeacsu.ro.

Tematică și conținut: Concurs de articole (mini eseuri) de maximum 3000 de caractere (500-1000 de cuvinte, 2 pagini A4), pe teme care țin de Comunicarea Judiciară, respectiv despre abilitățile avocaților în instanță, despre persuasiune, forma și structura actelor judiciare, tehnica și arta comunicării în instanță, relațiile litigator – instanțe, psihologia și sociologia comunicării dintre litigatori și instanțe ș.a..

Articolele vor fi expediate la adresa office@castigaprocese.ro.

Perioada de desfășurare a concursului 10 februarie 2015 – 24 februarie 2015. Articole pot fi trimise pe toată această perioadă. Se pot trimite mai multe articole de către fiecare participant. Pe 24 februarie 2015 are loc jurizarea finală și anunțarea câștigătorilor.

Juriul este format din: Claudiu Dăscălescu, administrator CastigaProcese.ro și Adrian Toni Neacșu, autor Convinge Judecătorul. Criteriile de evaluare sunt : adecvarea la tematica generală, originalitatea, relevanta, naturalețea, inventivitatea, creativitatea și cursivitatea.

Cele 3 premii constau din câte un exemplar din Convinge Judecătorul, editura Wolters Kluwer 2014, cu autograful autorului.
Premiul cel mare constă și dintr-o invitație de participare gratuita la atelierul Convinge judecătorul …în 10 pași practici, susținut de Adrian Toni Neacșu.

Link pagina de facebook al evenimentului :https://www.facebook.com/events/339365802936397/

 

Va dorim mult succes!

Infractiunea de Omor in Noul Cod Penal

Infractiuni contra persoanei

Infractiuni contra vietii

Omorul

 

In ceea ce priveste Noul Cod Penal, acesta nu a adus schimbari infractiunii de omor. A ramas aceeasi infractiune fara a se aduce vreun element de noutate.

Ceea ce aveti mai jos este un fel de fisa sintetica, facuta dupa cartea dl. Tudorel Toader, adaptata la Noul Cod Penal. Schema acestuia fiind mentinuta in continuare.

 

Definitie. Infractiunea consta in uciderea unei persoane. Conform art. 188 Cod Penal. Omorul (1) Uciderea unei persoane se pedepseste cu inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicearea exercitarii unor drepturi.

Obiectul juridic. Consta in relatiile sociale referitoare la dreptul la viata, valoare fundamentala aparata de Constitutie si Codul Penal. Ca idee aici, mentionam ca actualul Cod Penal, fata de vechiul Cod Penal, a introdus o infractiune separata si anume ucidere la cererea victimei prev. de art. 190 C.P, care in vechiul Cod Penal ar fi fost incadrata la omor calificat prin neputinta de aparare a victimei.

Obiectul material. Este reprezentat de corpul victimei, persoana in viata si indiferent de starea de santate a acesteia. Mentionam ca este important ca victima sa fie in viata, altfel nu avem infractiune de omor.

Subietul activ si participatia penala. Subiectul activ poate fi orice persoana fizica sau juridica. Referitor la participatia penala, aceasta infractiune suporta toate formele participatiei penale, instigare, autor, coautorat, complicitate.

Latura obiectiva. Pe latura obiectiva avem 3 elemente si anume : elementul material, urmarea socialemente periculoasa imediata si relatia de cauzalitate intre cele doua. Elementul material consta intr-o actiune sau inactiune a faptuitorului. In practica, cele mai frecvente cazuri de omor sunt savarsite printr-o actiune. De exemplu actiunea faptuitorului de a lovi cu pumnul si picioarele in zona capului pana ce victima moare. Cu toate acestea, infractiunea poate fi savarsita si printr-o inactiune. De exemplu, medicul ca refuza cu intentie sa ii mai administreze tratement medicamentos pacientului sau.

Urmarea imediata consta in moartea victimei, care poate surveni imediat sau mai tarziu.

Raportul de cauzalitate dintre fapta inculpatului si moartea victimei trebuie sa existe. Mentionam ca raportul exista chiar daca la producerea rezultatului au intervenit si alti factori, anteriori – concomitenti – posteriori (de exemplu faptul ca victima suferea de o boala). Insa, acest raport de cauzalitate este intrerupt daca intervine o cauza care prin ea insasi si independent de activitatea faptuitorului produce moartea victimei (de exemplu administrarea unui tratament medicamentos gresit a dus la moartea victimei).

Latura subiectiva. Presupune vinovatia faptuitorului sub forma intentiei directe sau indirecte. Moartea victimei din culpa atrage incadrarea faptei la ucidere din culpa prev. de art. 192 C.P. Sub acest aspecte, nu intereseaza mobilul (cauza) sau scopul savarsirii faptei, care vor fi luate in calcul la individualizarea pedepsei. Cu toate acestea, in acceptiunea legiuitorului, un anumit mobil sau scop poate trage incadrarea intr-un omor calificat. De exemplu omorul savarsit din interes material este un omor calificat prev. de art. 189 lit. b) C.P.

Eroarea asupra persoanei nu influenteaza vinovatia faptuitorului si nici nu inlatura raspunderea sa.Cu privire la eroare mai puteti citi aici sau pe juridice.ro. Lovitura deviata, aberattio ictus – situatia cand faptuitorul are intentia sa il ucida pe A insa din gresita utilizare a instrumentului il ucide pe B. Constitutie tot infractiunea de omor si nu are relevanta ca a vrut sa il ucida pe A si l-a ucis pe B. Important este faptul ca a vrut sa ucida o persoana, suficient pentru existenta infractiunii.

Tentativa si consumarea. Tentativa la acesta infractiune se pedepseste. O problema foarte interesanta si dezbatuta, foarte des intalnita in practica, este delimitarea tentativei de omor de vatamare corporala prin care se pune in primejdie viata persoanei. Dl. Toader face cateva precizari  interesante si anume faptul ca cele doua se deosebesc sub aspectul laturii subiective in sensul ca la tentativa de omor avem intentie in legatura cu starea de pericol pentru viata victimei, iar la vatamarea corporala starea de pericol ii este imputabila faptuitorului pe baza de praeterintentie (intentie + culpa pentru rezultatul mai grav care s-a produs). Tot dl. Toader mai face cateva precizari cu privire la diferentierea celor doua si anume :

  • Obiectul vulnerant folosit
  • Intensitatea si efectele loviturilor
  • Zona capului vizata
  • Urmarile produse
  • Imprejurari semnificative cu privire la pozitia subiectiva a faptuitorului

Sanctiunea pentru aceasta infractiune este inchisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

Asociația DeveLAWp în parteneriat cu Societatea civilă de avocați Enăchescu & Asociații organizează evenimentul Let’s be Interns!

Comunicat de presă
Asociația DeveLAWp în parteneriat cu Societatea civilă de avocați Enăchescu & Asociații
organizează evenimentul Let’s be Interns!

Asociația DeveLAWp în parteneriat cu Societatea civilă de avocați Enăchescu & Asociații  organizează evenimentul Let’s be Interns!

Asociația DeveLAWp în parteneriat cu Societatea civilă de avocați Enăchescu & Asociații organizează evenimentul Let’s be Interns!

București, 23 iulie 2014. Asociația DeveLAWp în parteneriat cu Societatea civilă de avocați
Enăchescu & Asociații organizează evenimentul Let’s be Interns! Dedicate tinerilor studenți
din cadrul facultăților de drept și comunicare, cu vârste cuprinse între 18-25 de ani interesați de
dezvoltarea lor profesională.
Evenimentul va avea loc în data de 1 august 2014 începând cu ora 10.00 la sediul Societății
civile de avocați Enăchescu & Asociații. Let’s be Interns! este structurat sub forma unui open
house și își propune să atragă un număr cât mai mare de studenți, pe care să îi informeze cu
privire la posibilitatea de a parcurge un internship în interiorul acestei societăți și ulterior să le
ofere un internship în cadrul Societății civile de avocați Enăchescu & Asociații.
Modalitate de înscriere
Pentru a putea participa la Open House, studenții trebuie să se înscrie printr-un formular online,
de unde vor fi selectați în limita a 30 de locuri. Formularul online poate fi accesat la următoarea
adresă: http://tinyurl.com/p6797h3
Structură eveniment
Punctul de întâlnire va fi Foișorul de Foc unde un delegat al evenimentului îi va întâmpina pe
participanți și îi va ghida către locul evenimentului. La sediul Societății civile de avocați
participanții la eveniment se vor înregistra și vor lua parte la o sesiune de prezentare a
programului de internship DeveLAWp și a celor două meserii: meseria de avocat și meseria de
ofițer de relații publice. De asemenea, în cadrul sesiunilor de prezentare vor fi organizate
workshopuri ce le vor pune la încercare creativitatea, perspicacitatea și abilitatea de a rezolva
provocări.
La finalul sesiunii tinerii vor fi invitați la un tur al sediului pentru a se familiariza cu viitorul loc
de stagiu. Tinerii vor putea adresa întrebări și vor lua contact cu angajații Societății civile de
avocați Enăchescu & Asociații dar și cu actualii stagiari ai programului DeveLAWp.
În plus, în cadrul evenimentului tinerii vor putea sa își depună aplicațiile pentru următoarea
perioadă programată pentru stagii de practică: 15 octombrie – 15 decembrie 2014.Asociația DeveLAWp a fost înființată în iulie 2014 de un grup de tineri determinați să se implice
în sprijinirea celor din aceeași generație cu ei în procesul de dezvoltare continuă, dobândind
astfel abilitățile practice și comportamentale necesare pe piața muncii.
Partenerul principal în atingerea obiectivelor propuse de Asociația DeveLAWp este Societatea
civilă de avocați Enăchescu & Asociații care ne este alături și ne încurajează, oferindu-ne
sprijinul necondiționat în realizarea tuturor proiectelor noastre.

Contact
Macovei Bianca Alexandru Enăchescu
PR Manager Asociația DeveLAWp Avocat Partener SCA Enăchescu& Asociații
pr@scaenachescu.ro alexandru.enachescu@scaenachescu.ro
bianca.macovei@scaenachescu.ro 0744.542.830
0734.850.626