Audierea suspectului sau a inculpatului in noul cod de procedura penala

Persoanele care pot fi audiate ȋn procesul penal sunt : suspectul, inculpatul, persoana vătămată, partea civilă, partea responsabilă civilmente, martorii și experții.

In situația ȋn care persoană audiată nu vorbește sau nu se exprimă bine ȋn limba română, art.105 alin. (1) prevede că audierea poate fi facută printr-un interpret. Interpret care poate fi ales de persoana ȋn cauză sau de către organele judiciare. Dacă audierea prezintă urgență atunci interpretul poate să nu fie unul autorizat, ci doar o persoană care este capabilă să se ȋnteleagă cu persoana audiată, ȋnsă organul judiciar are ȋn continuare obligația de a relua audierea printr-un interpret autorizat atunci când acest fapt devine posibil.

Dacă persoana audiată prezintă unele semne vizibile de oboseală sau se poate observa că prezintă unele simptome care ȋi afectează capacitatea de a participa la ascultare, atunci organul judiciar care efectuează audierea dispune ȋntreruperea audierii și ia măsuri ca persoana ȋn cauză să fie consultată de un medic.

Cât privește persoanele care se află ȋn detenție, acestea se prezintă la sediul organului judiciar pentru audiere ȋnsă art. 106 alin. (2) prevede că audierea se poate face și la locul de deținere prin videoconferință.

 

Audierea suspectului sau a inculpatului.

 

Potrivit art.77 suspectul este persoana cu privire la care, din datele și probele existente ȋn cauză, rezultă bănuiala rezonabilă că a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală. Iar art.82 stipulează că inculpatul este persoana ȋmpotriva căreia s-a pus ȋn mișcare acțiunea penală.

Prima audiere a suspectului sau a inculpatului debutează cu o serie de ȋntrebări referitoare la persoana acestora precum: numele, prenumele, porecla, data și locul nașterii, CNP, profesie, ocupație etc, a se vedea art.107. Se face mențiune că aceste ȋntrebări nu vor fi puse decât la prima audiere, ulterior, organul judiciar le poate repeta doar dacă acesta consideră că este necesar.

La fiecare audiere, mai ales dacă i se schimbă calitatea ȋn care este audiat, conform art. 108 organul judiciar ȋi va aduce la cunoștință calitatea ȋn care este audiat, fapta prevăzută de legea penală pentru care este suspectat sau pentru care a fost pusă ȋn mișcare acțiunea penală. I se vor aduce la cunoștință drepturile prev. de art. 83 dar și următoarele obligații:

  1. a) obligaţia de a se prezenta la chemările organelor judiciare, atrăgându-i-se atenţia că, în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, se poate emite mandat de aducere împotriva sa, iar în cazul sustragerii, judecătorul poate dispune arestarea sa preventivă;
  2. b) obligaţia de a comunica în scris, în termen de 3 zile, orice schimbare a adresei, atrăgându-i-se atenţia că, în cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, citaţiile şi orice alte acte comunicate la prima adresă rămân valabile şi se consideră că le-a luat la cunoştinţă.

In ceea ce privește modul de ascultare a acestuia, art. 109 prevede că suspectul sau inculpatul este lăsat ȋntăi să spună tot ceea ce știe despre faptă ȋn mod liber, după care I se pot adresa ȋntrebări.

Declarațiile suspectului sau inculpatului se consemnează ȋn scris. Tot ȋn declarație vor fi trecute ȋntrebările, răspunsurile, cine a formulat ȋntrebările, ora ȋnceperii si terminării audierii. Declarația trebuie semnată atât de suspect/inculpat cât și de către organul care l-a audiat. Dacă suspectul sau inculpatul refuză să semneze declarația, organul judiciar consemnează acest lucru ȋn declarația luată. Reamintim pe această cale că suspectul sau inculpatul beneficiază de dreptul de a nu da nicio declarație și că tăcerea acestuia nu are niciun efect negativ asupra lui, iar dacă alege să dea declarație aceasta poate fi folosită și ȋmpotriva lui. Declarația dată ȋn cursul urmării penale de către suspect sau inculpat se ȋnregistreaza ȋn mod obligatoriu cu mijloace tehnice sau audio. Caracterul de obligatoriu este ȋnsă barat din cauza proastei dotări a multor instituții care nu beneficiază de tehnică adecvată.

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s